Enric Cassany

Presentació

Professor de literatura catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en narrativa del s. XIX.